Poezija

Broj 2 - Decembar 2018

Izgubio sam račun

Izgubio sam račun (nenaplaćen)
iz dana kada sam naučio
da brojim bez ruku
nećemo platiti ništa
onoj ljubavi razapetoj
između dva trena
(znam za prvi)
da se suši na suncu
koje ne zna za zlo
i jednako sija.
Izgubio sam obrise
tela koje je bilo
kraj mog sveta
(prvi) i drugi
kada ga svatismo:
prečica nije moglo biti.

© 2020 Stagiornale. Sva prava zadržana.

facebook_page_plugin